30 مرداد
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ یزد ؛ سه را ه شحنه

دوره آنلاین شیرینی سنتی

07 تیر
4:30 ب.ظ - 8:00 ب.ظ یزد ؛ سه را ه شحنه

ترمینگ پارتے فود

23 شهریور
8:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ یزد ؛ سه را ه شحنه

تک جلسه دسر بین اللمل پانیذ

05 شهریور
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ یزد ، سه راه شحنه

کلاس غیر حضوری انواع دانمارکی پانیذ

27 مهر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ یزد ، سه راه شحنه

کلاس مجازی پیتزا وسس پانیذ

09 آذر
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ یزد ، سه راه شحنه

آموزش آنلاین مرغ شکم پر مجلسی