پکیج رایگان آموزشی از پخت تا تزیین کیک

مباحث آموزش در این دوره ی رایگان

پخت کیک

فرم دهی اصولی خامه

روشهای سفت گردن خامه

گل رز با ماسوره

خامه کشی

دیزاین گل رز روی کیک


فیلم های آموزشی دوره رایگان پخت تا تزئین کیک

نظرات