30 مرداد
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ یزد ؛ سه را ه شحنه

دوره آنلاین شیرینی سنتی

23 شهریور
8:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ یزد ؛ سه را ه شحنه

تک جلسه دسر بین اللمل پانیذ

05 شهریور
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ یزد ، سه راه شحنه

کلاس غیر حضوری انواع دانمارکی پانیذ